Štítek: CHKO

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je české označení pro velkoplošné chráněné území v oblasti ochrany přírody. Popisuje označení nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky. České CHKO definuje zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.